BejelentésTudatos Átalakulás Mozgalom
A tiszta tudat forradalma

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Szavazás


Linkek

Ezen megyünk keresztül

Ime a rezgésváltás, amiről beszéltem:A Maja naptár szerint a tudatosság következő szintje 2011 október 28-án éri el csúcspontját. A maják naptára ciklikus rendszer szerint számolja az időt. Ráadásul három különböző naptárat használtak. Az időszámításuk figyelembe veszi a tudat fejlődését is. Logikusnak tűnik számomra, hogy nem csak a test, de a tudat is evolúciós fázisokon, szinteken halad keresztül, és ezeknek a szinteknek sajátságos jellemzői vannak. A történelmünket párhuzamba állítva a Maják naptárával, összefüggések fedezhetőek fel a tudat fejlődési szintjei, és a történelmi események, korszakok között. A tudat fejlődése pedig egyre gyorsul, éppen úgy, ahogy a test fejlődése is egyre gyorsabb. Gondoljunk csak arra, hogy hány százmillió év kellett az első egysejtűnek, majd egyre gyorsabban fejlődve, a mai ember kb 3millió év alatt kialakult. Ha összehasonlítjuk, hogy először egyetlen sejthez kellettek százmillió évek, majd egy ilyen fejlett rendszerhez, mint egy emberi test 3 millió év, látható a test gyorsuló fejlődése. A Maják szerint, a tudat is éppen így fejlődik, és minden korszakban kilencszer gyorsabban fejlődik, mint az azt megelőzőben, így a korszakok is egyre rövidebbek. Ezt támasztják alá a történelmünk korszakai is. Majd épen úgy, ahogy a hangsebesség elérésekor minden hanghullám melyet a gyorsuló test kelt, és maga előtt tol, egyetlen pontba sűrűsödik, majd a hangsebesség átlépésekor egy ú.n. hangrobbanás következik be,amikor is a gyorsuló tárgy túllép a maga által keltett hanghullámokon. Éppen ezt tapasztalhatjuk napjainkban, ahogy az egyre gyorsuló világunkban a problémák is egyre jobban kicsúcsosodnak, és minden egy irányba mutat. Összeomlás szélén áll a gazdaság, ökológiai rendszer, társadalmi rendszer, szociális rendszer. Minden válságban van, mert a tudatunk által keltett elképzelések,eszmék, és rendszerek most sűrűsödnek egyetlen pontba, és amikor a kollektív tudatunk eléri a kilencedik tudatszint végét, akkor egy robbanásszerű megvilágosodásélménnyel egybekötve, minden emberi lény túl fog látni, a tudata által keltett hullámokon.
Ez az ami ránk vár :)

Légy jelen!
Légy boldog!

Szeretettel: Bálint :)

(ezt tanítják párhuzamosan egyre több helyen,-nem kell sokat harcolnunk, mert a kozmikus erő hozza az automatikus megoldást.) Addig is: néha nem könnyű megélni...a Nap már 1998 óta behatolt a Gyűrűbe és a Földre ez 2012-re tehető.

A Foton Gyűrűbe való behatolás a Biblia által jövendölt félelmetes spirituális változást okoz az embernek.

Feltehető, hogy azon emberek melyek egoista viselkedés, alacsony aura lüktetés jellemez a Foton Gyűrű magas frekvenciájú sugárzását nem tudják elviselni. Tehát egy nagy spirituális alapokra épülő természetes szelekció következik be.

B.J.

Ezt úgy kaptam, de annyit fűznék hozzá, hogy a Földünk jelenleg is a fotonövben, vagy más szóval foton-zónában tartózkodik, s ez már 12 éve kezdődött, de az idén már csak pár hétig leszünk rajta kívül, és jövőre a Föld, Nap körüli pályájának minden szakasza a foton-zónában marad pár ezer évig. Ez is kozmikus periodicitás, s sok ilyen volt már a Föld-történet során. A világ folyamatosan változik és nekünk is folyamatosan változnunk kell, mert ha nem ezt tesszük, akkor lehetnek problémáink! Szabad minden helyzetben szépen viselkedni!

A NASA -tól kiszivárgott...

Az Idő vége nem jelenti a Világ végét, mint ahogyan az hibásan volt értelmezve és közvetítve a Biblián át. A 2012-ben várt változás teljesen megváltoztatja majd a Földön az életet és magát az emberiséget

- A Hold létrehozza saját légkörét nátrium vegyületekből mely most 6000 km2 területen terül el

- A Mars légköre is gyorsan növekszik mely az Observer 1997-es meghíbásodásához vezetett..

- A Föld légkörében ma is változások történnek, a felső rétegekben egy eddig nem létező új gáz jelent meg, a vulkáni tevékenység 1875 óta az 5 szőrösére nőtt

- A Vénusz fényerőssége jelentősen megnőtt

- A Jupiter mágneses tere megduplázódott, a bolygó és egyik holdja közt ionizált sugárzás tubusát észlelték

- Az Uránusz és Neptunusz pólusai felcserélődtek, nő a mágneses erőterük és folyamatosan növekszik a fényük

- A Nap mágneses tere 1901 óta 230%-al nőtt

Szibéria Nemzeti Tudományos Akadémia jelenti, hogy ezek a Naprendszerben észlelt sokoldalú változások a Foton Gyűrű -be való behatolásnak tulajdonítható, mely egy jóval erősebb energiájú kozmikus zóna.. Ezen energiát veszi át a Nap és szórja az egész Naprendszerben. A Foton Gyűrű több sávos fotoncsík mely a Galaktika központjából áramlik, a Tejút spiráljait követve.

A mi naprendszerünk ezt a Gyűrűt 25920 év alatt, mely periódust Galaktikus Évnek nevezünk (az ókoriak Nagy Évnek hívták) kétszer keresztez . Az átszelés 2000 évet tart.

Úgy értékelhető, hogy a Nap már 1998 óta behatolt a Gyűrűbe és a Földre ez 2012-re tehető.

A Foton Gyűrűbe való behatolás a Biblia által jövendölt félelmetes spirituális változást okoz az embernek.

Feltehető, hogy azon emberek melyek egoista viselkedés, alacsony aura lüktetés jellemez a Foton Gyűrű magas frekvenciájú sugárzását nem tudják elviselni. Tehát egy nagy spirituális alapokra épülő természetes szelekció következik be.

- Minden lény elsősorban energiából épül fel. Az energia információt és annak fordítottját jelenti. Az anyagi test más energiatestek takarója. Természetesen az ember is az univerzális felépítés része.

- Annak tényét, hogy ezek tiszta energiák az idők során tett megállapítások, valamint az utóbbi két évszázad tudományos kutatásai képezik.

- Negatív érzületek, megélések negatív, káros energiákat termelnek , a gondolatok akár anyagiasodhatnak is ( lásd a Montauk kísérletet)

- Az érzelmek, megélések, emberi gondolatatoknak mint minden energiának van egy adott rezgése. Egy negatív energiának a fejlődés egyetemes törvénye szerint természetesen csak alacsony rezgésszáma lehet.

A Világegyetemben semmi sem véletlenszerű , minden alárendelődik egy célnak, mely az élet fennmaradása és fejlődése. Az anyag önmagában fel van vértezve az élet teremtésének megmagyarázhatatlan teljesítményével. Léteznek egyetemes kémiai, fizikai, asztronómiai de jogi törvények is. Ezek azonban nem kizárólagosak, a Világegyetem nem a Nép Hadteste , a napirenden a sokszínűség van.

A Föld 2012-ben

A Földön az élet radikális változását eredményezi a Foton Gyűrűn történő áthaladás. Konkrétan ez mit jelent ?

A Foton Gyűrű annyira óriási, hogy átszelése is 2000 évet vesz igénybe, erős elektro-mágneses sugárzást bocsájt ki a látható és a láthatatlan frekvenciákban, beleértve az X sugárzást.

A Gyűrű fotonjai egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki a földi anyagra. Elsősorban minden test fluoreszkálni fog, mely hatása, hogy 2000 évig nem lesznek éjszakák. ! A testek által kibocsájtott fény hőhatás nélküli, és nem lesz árnyék.

Az egész naprendszer molekuláris anyag struktúrája változik, a fotonenergia megoldja a NASA gondját, a fő szabad és környezetkímélő energia forrásáva válva. (ahogyan azt Tesla) gondolta.

A Föld fajsúlya fokozatosan csökken és megváltozik < szívdobogása >

Miután a Föld < Schumann rezonancia < szintje több ezer évig állandót jelzett 1980-ban 7,8 Hz -ről felgyorsult a mai 12 Hz-re. Ez azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia növekedés hatásaként a nap 24 órája valójában 16 órát jelent. Ez egyelőre elfogadható de magyarázza , hogy miért nincs elégsséges időnk, miért sietünk egyre jobban és miért fáradunk. Mi történik a Foton Gyűrűbe való belépéskor 2012-ben vagy más évben az teljesen elképzelhetetlen, hisz a teljes emberiség egy más dimenzióba lép át.

Még nem tisztázott ?

Pontosítva 24 óra efektív 0 órát jelent, tehát a földi idő megszűnik !

De hogy egy szerencsétlenség nem jár egyedül- abban a > Nulla Pontban > megváltoznak a Föld mágneses Pólusai is.. A jó jel azonban ismételten- Az Idő vége nem a Világ vége. A pillanat viszonylagos közelségének a jelét a naprendszer szélén található plazma ragyogásának 10 szeresére való növekedése. A napon keresztül a bolygók ugyancsak növekvő energiát kaptak.

A mayák is várható változásokról a félistenek üzenetetét küldik

-a teljes Naprendszer szinkronizálódik a Galaxissal és Világegyetemmel,a jó hatásaként

-atlépünk a jelen technológiából és amit az Időről és Térről tudunk

-a pénz szükséglete eltűnik

-az 5.-ös Dimenzióba lépünk

-az emberi DNS a jelenlegi 2 spirálról 12 spirálra programozódik át.

Az emberi lényt illetően a változások hatalmasak és pozitívak. Mellékhatások viszont fájdalmasak (ami jó jel hisz a szervezet megtisztulását jelenti) így :

-migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés , ritmuszavarok

-megfázás jellegzetes tünetei (láz, izzadás, csontfájás) melyeket a hagyományos kezelés nem segít

-Izomzat gyengülés, nehéz légzés, oknélküli elfáradás

- limfatikus és immun rendszer változás, nyugtalanság, depresszió,stressz a múltba révedés

A Foton Gyűrűbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat történik, melyben a testünk saját frekvenciája a Világegyetem alapfrekvenciájára hangolódik.

Ez az < égbemenetel > mwlyről a régi írások beszélnek

A < felemelkedés < mivel váratlanul erős azok akik alacsony vagy negatív (rosszindulat, egoista) nem élik túl az átváltozást.

A gén és DNS frekvencia az embernél nagyon magas és finom .Ezek tulajdonképpen a fény mely a félistenek és szentek auráját láthatővá teszik.

Dr Berrende Fox vér tesztekből kimutatta hogy 20 éve az emberek sejtszinten kezdtek változni, vannak kik a DNS szerkezetbeli új láncszemeket fejlesztettek (.

Az üzletben gondolkodók nyereségei :

-intuició és paranormális teljesítőkészség fejlődése

-az agy jelen 10-15 % -nyi használatbavétel jelentős megemelése

-minden gyógyíthatatlan betegség (rák, HÍV is) eltűnik

-megsokasodnak a telepatikusok és bioterapeuták

-megváltozik a fizikumunk és (akik túlélik) aurába öltözünk

2012nagyon közel van, és többségünk biztosan fogja látni e jövendölés valódi vagy falsságát.

De mit kell tenned ? Alapvető változtatást életedben. Tanulj meg magas frekvenciát sugallni, rezegtetni ( jóság, szeretet, harmónia, fény, megértés, együttérzés) hogy megfelelj a Föld rezgésének (Mama Gee), mely már megkezdte az 5.. dimenzió fele a felemelkedést!


Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Kanti Szilvia [ 2013-04-02 19:16 ]

Köszönöm az írást, valóban tapasztalható az intuíció erősödése,és a kellemetlen tüneteket is felismerem magamon, és a környezetemben levőkön, szinte mindnek van egy vagy több a felsoroltakból, pl.a szívritmuszavar esetemben2010-ben jelent meg, a megmagyarázhatatlan kimerültségérzés, fejfájás, szédülés, immunrendszer gyengülése, depresszió, stressz mind jelen van a környezetemben, és én is tapasztalom némelyiket.
Hozzáteszem még részemről a fejtető bizsergést, mintha energia áramlást éreznék,hol a jobb, hol a bal oldalán a fejtetőmnek, nagyon érdekes érzés, ezt jónak gondolom. Intenzíven 2008-ban kezdődött nálam ez, és a fejtetőm bal oldalán éreztem hosszú ideig(ilyen még velem nem volt addig), különös változásokat is hozott az életembe ez az időszak, szóval létezik amiről írtál, kár hogy nem sokan vevők rá, mert föl nem foghatják, miről van szó =(
Hasznos írás!
Az örök világosság fényeskedjék tenéked!
üdv.: Szilva


Hírek
FIGYELEM!!!

Rendezvény felhívás!!! Rendezvény felhívás!!! Rendezvény felhívás!!!

tovább >>


Ez komoly?

Tétlenül nézzük,hogy pénzért, olajért, hatalomért MILLIÓKAT mészárolnak le háborúkban! Észre kell venned, hogy a probléma az egyénben gyökerezik! Ameddig van önpusztító egyén, addig a társadalomban is lesz szerepe, a társadalmi önpusztításnak. Addig ameddig saját magunkat hajlandóak vagyunk mérgezni, miért foglalkoznánk mások nyomorával? Ezért fontos, hogy példát mutass, és ne hallgasd el ezt senki elől, még ha nem is ért veled egyet! A fényt nem szabad elrejteni! Meg kell osztani mindenkivel, hogy egyre többen lássák az igazságot! Az egyéni tudat feletti uralom, a társadalom feletti irányítást jelenti! Ha nem beszélsz a nézeteidről, akkor hogyan találod meg, a hozzád hasonlókat? Ha csendben maradsz a hétköznapokban, akkor még mindig beleegyezel abba, hogy a te nevedben gyilkoljanak le, öregeket, nőket, gyerekeket, és férfiakat. Beleegyezel a rabszolgatartásba, kizsákmányolásba, elnyomásba, diktatúrába, terrorba, hazugságba! Nyisd hát ki a szád, és kiáltsd a világba, hogy nem mehet így tovább! Nem maradhatsz csendben! Tudatos vagy! Vállalj felelősséget a tudásodért! Cselekedj a jóért! Hívd fel a többiek figyelmét! Légy lámpás, fénymunkás, adj reményt, támogass másokat, bátoríts, és ösztönözz, mert a félelem korszakának vége! Zengje a világ a felszabadulás boldogságát, és megkönnyebbülését! Meglátod, csatlakoznak hozzád, együtt még hangosabbak leszünk, és még többen csatlakoznak. Az összefogás az egyetlen eszközünk arra, hogy szabadok legyünk. Hívj meg ebbe a csoportba annyi embert amennyit csak tudsz, mert csak rajtad múlik, hogy erősíted ezt a hullámot, vagy csendben maradsz, ameddig már túl késő lesz! Cselekedj, légy aktív, adj lendületet, és hozz változást az környezetedbe! Légy boldog :) Szeretettel, Bálint

tovább >>
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!